Nyboe og Dalgas Klædefabrik

Intro

Nyboe og Dalgas Klædefabrik; Nørregade 5, var den første af sin art i Vejle. Produktionen begyndte i 1813, men allerede i 1817 gik fabrikken konkurs.

Morten Nyboe fik i 1809, som den første i Vejle, privilegium til at anlægge en klædefabrik. Den fik til huse i Nørregade 5 og maskinerne blev indkøbt hos tidens førende maskinbygger, Charles Nordberg i København. Fabrikken stod færdigmonteret i december 1812.

Maskinerne skulle forarbejdige råulden til færdigt garn, hvorefter vævningen af klæde foregik på håndvæve. Fabrikken fik en dårlig start, idet den blev hårdt ramt af Statsbankerotten i 1813. De økonomiske vanskeligheder var formentlig årsag til, at M. Nyboe i 1815 optog Henrik Dalgas som kompagnon.

De to fabrikanter forsøgte i 1816 at udvide aktiviteterne, idet de fik tilladelse til at farve alle slags uld og linnedvarer i det farveri, de havde indrettet i Nørregade 17. Bestræbelserne var imidlertid forgæves og Vejles første klædefabrik lukkede i 1817. Nyboe og Dalgas Farveri og Trykkeri førtes videre, men samarbejdet ophørte og H. Dalgas var fra 1819 eneejer af farveriet.