Ny Vestergård, Lifstrup


Ane og Niels Jensens hus ca. 1915. Fotograf ukendt. Vester Nebel Sognearkiv.

Intro

Ny Lifstrupvej 15. Matr 4b m. fl., Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet 1859 som et hedehusmandsbrug på Lifstrup Vestergårds hede. Før 1915 lå ejendommen (kun et hus) knap 100 m mod vest. Nuværende stuehus er fra 2006.

Ejendommen opstod 1859, da Niels Mogensen fra Lifstrup Vestergård udlejede et stykke hede og mose til datteren og svigersønnen Stine Nielsen og Niels Hansen Knudsen, som blev gift dette år. Niels Hansen Knudsen var fra Fjerbæk i Lønborg sogn. De lod et lille hus opføre og begyndte opdyrkningen af heden.
Jorden til ejendommen blev først udstykket fra Lifstrup Vestergård 1870 og 1875 (ialt 40 tdr. l.), efter at Lifstrup Vestergård var blevet frasolgt Nørholm til gårdfæsteren. Stine døde 1881.

1883 Johannes Nielsen og Ane Thøstesen. Stammede fra hhv. Outrup og Guldager sogne, men havde sidst været bosat i Sdr. Bork. Johs. Nielsen døde 1887, hvorefter Ane blev gift 2. gang 1889 med Niels Jensen fra Roust, Grimstrup sogn. Flyttede 1916 til matr 10a i Lifstrup.

1915 Ane og Hans Peder Julius Nielsen. De stammede fra hhv. Gellerup i Varde Landsogn og Fyn og blev gift samme år. Familien forbedrede den lille ejendom, lod samme år nye bygninger opføre og opdyrkede heden. Merglen, som anvendtes ved hedeopdyrkningen, blev gravet fra en nærliggende mergelgrav. Ane døde 1938.

Datteren Klara Rigmor Nielsen blev 1939 gift med Mads Christian Christensen fra Roust i Grimstrup sogn, og de overtog ejendommen samme år. De udvidede landbruget ved at lade nye bygninger opføre ad flere gange og tilkøbte ligeledes jord ad flere gange. Klara døde 1990, og Mads Christensen i 2002.

Sønnen Hans Christensen overtog ejendommen i 1997 - Mads Christensen blev dog boende til sin død. Han driver jorden fra sin anden ejendom i Alslev. I forbindelse med Mads Christensens død i 2002 overtog Hans Christensens søn Claus Christensen halvpart i gården og flyttede ind på ejendommen. Han og Mette Sørensen har ladet et nyt stuehus opføre.

2009. Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991