Ny Sogn Kirke i Kloster
Intro

Ny Kirke er en kirke i Kloster mellem Stadil Fjord og Ringkøbing Fjord. Den er opført ca. 1225 med både romanske og gotiske træk og hører til blandt de største landsbykirker i Danmark

Kirkegården Øst for kirkens kor bemærkes ejer af Søgaard Hovedgaard, H P. Ammitzbøll og hustrus ejendommelige gravmonument i form af murere kister. De stammer fra begyndelsen af 1800-tallet. I nærheden af korets sydøstre hjørne er bevaret en gravplade af metal over en ung kvinde. Det fortælles, af hun døde af kærlighed og kærestesorg, da hun under gudstjenesten inde i kirken hørte præsten lyse til ægteskab mellem hendes trolovede og en anden kvinde. I en grav ved det østlige stendige gemmes resterne af Anne Marie Seier, Skarnskvinden. Hun døde januar 1733 i barselseng efter i dølgsmål at have født og derefter ombragt sit nyfødte barn og blev begravet på Ny sogn kirkegård. Ved en retssag efter hendes død, bestemte retten i Viborg den 22. april samme år, at hendes jordiske rester skulle optages af rakkeren og nedgraves i en høj uden for kirkegården, og en stage derhos sættes med stenhob omkring 1953 fandtes resterne efter hende under markarbejde, og disse blev igen nedsat i indviet jord. En sen efterkommer af Anne Marie Seiers slægt bekostede siden en gravsten. Ligeledes nær det østlige dige finder man en række grave for faldne soldater fra 1. og 2. verdenskrig, samt en række søfolk omkommet ved vore kyster.