Ny Skrøbelev


Landsbyen Ny Skrøbelev på Langeland. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Ariel/Dansk Luftfoto.

Intro

Skrøbelev er nævnt første gang 1231 i formen skreuelef. Forleddets betydning er usikker, men det kan være afledt af udsagnsordet skræva, der betyder skræve, skille benene vidt ad. Efterleddet er ’-lev’, der formentlig betyder arvegods.