Ny Skivehus


Ny Skivehus’ hovedbygning ligner ved første øjekast en skolebygning og bærer da også præg af sin daglige anvendelse som aktivitetscenter og institution. Ikke desto mindre er der tale om en tidligere herregård.

Intro

Ny Skivehus er historisk forbundet til det tidligere Skivehus. Fra middelalderen og frem til midten af 1600-tallet var Skivehus sæde for kongens lensmand til Skivehus len, men i 1661 overgik herregården til privat eje. I 1792 blev Ny Skivehus oprettet som en separat herregård udenfor Skive by.

''Historien om Ny Skivehus'' Ny Skivehus er nøje forbundet med det tidligere Skivehus, da herregården i slutningen af 1700-tallet blev oprettet som ladegård på en del af dennes jord. Fra middelalderen og frem til midten af 1600-tallet var Skivehus i kongens eje, hvor det tjente som sæde for kongens lensmand over Skivehus len. I 1661 udlagde Frederik 3. (1648-1670) Skivehus til arvingerne efter Ove Gjedde, hvorved herregården overgik til privat eje. Skivehus lå inde i Skive by og gennem 1700-tallet blev kørsel til og fra herregårdens jorder en stigende gene for byen borgere. Da Christian Lange overtog herregården i 1791, solgte han en del af jorden fra og i 1792 flyttede han godsdriften ud til herregårdens marker og oprettede Ny Skivehus som ladegård. I 1806 blev Ny Skivehus solgt fra, og de to gårde var herefter adskilt. Gammel Skivehus blev herefter udstykket og i løbet af 1800-tallet helt omkranset af Skive by, hvor den nu er indrettet som hotel. Ny Skivehus fortsætte som landbrug, men blev i løbet af 1900-tallet udstykket for byens vækst. I 1986 fik den selvejende institution ”Samrådet for Aktivitetscentret Ny Skivehus” overdraget hovedbygningen, og siden da har herregården fungeret som aktivitetscenter. ''Markante ejere'' -1661: Kronen 1661-1693: Arvingerne efter Ove Gjedde 1791-1806: Christian Lange 1986- : Aktivitetscentret Ny Skivehus Læs mere om Ny Skivehus på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/ny-skivehus danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Hovedbygningen på Ny Skivehus er opført i sidste halvdel af 1800-tallet, formentligt under Andreas Gjeddes ejerskab. Bygningen er rejst i røde mursten og består af en centreret midterpavillon i to etager med tre mindre udstikkerfløje i én etage. Pavillonens tag er lagt i sort skiffer, hvorimod udstikkerfløjene står med rødt tegltag. Bygningens grundplan er anlagt i T-form, hvor den sydlige udstikkerfløj leder over mod en mindre idrætshal af nyere dato. ''Omgivelser'' Ny Skivehus var oprindeligt anlagt som ladegård på herregårdens jorder udenfor Skive by, men med tiden er byen vokset og den gamle ladegård omsluttes nu helt af bebyggelse. I forbindelse med det nuværende aktivitetscenter er der anlagt en række udendørsfaciliteter til benyttelse af centerets besøgende. Der er ligeledes tilknyttet to boldbaner til området. ''Bygninger og gods'' 1791: Fæstegårdene frasolgt 1806: Ny Skivehus og Gammel Skivehus bliver skilt Sidst i 1800-tallet: Hovedbygningen opført 1986: Herregården indrettet som aktivitetscenter

''Fakta'' Adresse: Odgaardsvej 15A, 7800 Skive Kommune: Skive Tidligere: Viborg amt, Hindborg herred, Skive sogn Ejer: Aktivitetscenteret Ny Skivehus – selvejende institution (2017) Funktion: social- og sundhedsinstitution (2017) Størrelse: - (2017) Offentlig adgang: Adgang for aktivitetscentrets medlemmer Fredning: Ikke fredet. Bygningen er udpeget til at have middel bevaringsværdi (4) (2017) Besøg [http://www.nyskivehus.dk/ nyskivehus.dk ]

''English'' The history of the manor Ny Skivehus (New Skivehus) is a continuation of the former manor Skivehus, now in the centre of the town of Skive. From the Middle Ages until the mid-17th century Skivehus was the seat of the small royal fief of Skivehus, but in 1661 the estate was transferred into private ownership. In 1792 New Skivehus was established as a separate manor or home farm outside the town of Skive. The former seat, now called Gammel Skivehus (Old Skivehus), became enclosed by the growing town and is now a hotel. Ny Skivehus had a new main building erected toward the end of the 19th century and is now being used as an activity center for senior citizens of the local comunity.

''Publiceret''