Ny Lifstrupvej 31 i Lifstrup

Intro

Ny Lifstrupvej 31. Matr 3f Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet 1939 som et statshusmandsbrug med 22 tdr. l. opdyrket hedejord udstykket fra Ny Lifstrupvej 29.

Grundlæggeren af ejendommen var Aksel Christensen fra Roust i Grimstrup sogn, der købte parcellen fra Ny Lifstrupvej 29 1939 og lod bygningerne opføre. Han blev samme år gift med Jenny Andreasen fra Vejrup sogn. De drev ejendommen til midt i 1970'erne.

1975/76 blev ejendommen opkøbt af Aksel Christensens bror Mads Christensen fra Ny Vestergård. De forrige ejere blev boende nogle år, men derefter blev stuehuset udlejet. Jorden blev dyrket fra Ny Vestergård.

1982 Jakob Christensen, søn af Mads Christensen.

1992 Nuværende ejere Ines Marie og Villy Hansen.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991