Ny Lifstrupvej 20 i Lifstrup


Ny Lifstrupvej 20 ca. 1933. Sine Jørgensen. Fotograf ukendt. Vester Nebel Sognearkiv.

Intro

Ny Lifstrupvej 20. Matr. 1f Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Gården blev oprettet 1924/25 ved udstykning af 53 tdr. l. halvt hede, halvt ager fra Lifstrupgård. Bygningerne er fra 1925.

Grundlæggeren af ejendommen var Georg Jørgensen, en søn af Andreas Jørgensen fra Lifstrupgård. Han fik 1924/25 udstykket jorden fra faderens gård og lod bygningerne opføre 1925. Heden blev opdyrket. 1931 udstykkede han Brodergave til en søster og svoger, så der blev 28 tdr. l. jord tilbage.
1933 blev Georg gift med Nielsine Ketty Jensen, født i Esbjerg.

1961 Ejnar Jørgensen, en søn af sidstnævnte. Han blev samme år gift med Bodil Runge Jespersen, en datter af Ejnar Jespersen, Nielsinesminde.

1984 overtog sidstnævntes søn, nuværende ejer Bjarne Runge Jørgensen gården. Han tilkøbte 2007 ca. 20 tdr. l. af Brodergaves jord. Bjarne bor sammen med Heidi Thorbøll fra Varde.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991