Ny Lifstrupvej 18 i Lifstrup

Intro

Ny Lifstrupvej 18. Matr 1n Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet 1940 som et statshusmandsbrug med 27 tdr. l. jord fra Gl. Lifstrupvej 33. Bygningerne blev opført samme år.

Ejendommen blev oprettet i forbindelse med, at Anna Margrethe Jørgensen, en datter af Jørgen Jørgensen fra Gl. Lifstrupvej 33, i 1940 blev gift med Niels Andersen fra Jelling. De fik da udstykket parcellen fra hendes fødegård til en ny ejendom. De drev ejendommen til 1971 og frasolgte da jorden til datteren og svigersønnen på Gl. Lifstrupvej 33.
Niels Andersen døde 1972. Margrethe flyttede 1976 til Gl. Lifstrupvej 32.

1976 Nuværende ejer Erik Søvig Hansen.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991