Nutzhornsgade


Bag Vejle-Horsensbanens dobbeltspor ses hjørneejendommen Nutzhornsgade 1 med Kirstine Seligmanns Skole og ejendommen Nutzhornsgade 3, 1994. Fotograf: E. With-Pedersen.


Amtmand Carl Ludvig Vilhelm Rømer Nutzhorn (1828-1899) var amtmand for Vejle Amt 1870-1898. Portrætmaleri o. 1890.


Udsigt over området med jernbaneoverskæringen ved Strandgade o. 1905. Bag lokomotivets røgskyer ses KFUM's bygning på hjørnet af Herslebsgade og Nutzhornsgade. I billedets baggrund ses de flere-etages beboelsesejendomme i Nutzhornsgade. Fotograf: A.H. Fab


En gruppe arbejdere i gang med anlæggelsen af et dobbeltspor på Vejle-Horsens banen o. 1922. Bag jernbanearbejderne ses husrækken i Nutzhornsgade. Fotograf: N. Nielsen


Nutzhornsgade, 2008. Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

Gaden har navn efter C. L. V. R. von Nutzhorn (1828-1899), der fra 1870 til 1898 var amtmand over Vejle Amt.

von Nutzhorn var 1861-1862 konstitueret amtmand i Vejle, indenrigsminister 1863-1864, amtmand over Thisted Amt 1866-1868 og justitsminsiter 1868-1870. Han var gennem 20 år formand for Vejle Skyttelaug.