Nulstenen / Kilometerstenen af Hack Kampmann


Badende børn ved Kilometerstenen på Gammel Torv.


Kilometerstenen på Gammeltorv. Omkring 1912-1930

Intro

Nulstenen eller kilometerstenen på Gammel Torv opfattes i almindelighed ikke som en skulptur, men som brugskunst. Allerede i 1700-tallet målte man afstanden til en række byer fra dette sted, idet det omtales, at der sattes en ny sten næsten ud for Aalborg Historiske Museum.

Stenen blev på grund af omlægning af Gammel Torv i 1967 flyttet til den nuværende plads. ''Beskrivelse'' Nulstenen i granit er opsat i 1912 og udformet som en obelisk, hvorpå der øverst er sat en kongekrone. Obelisken er anbragt på en trappeformet sokkel, og her ser man Aalborgs byvåben omkranset af tre ål, som nederst stikker hovederne sammen. Ud af deres munde sprøjter vandet ned i en halvrund fortæne af granit. På stenen kan man se, at der fra nulstenen er 47,17 km til Hjørring, 50,14 km til Sæby, 48,75 km til Hobro, 111,82 km til Århus, 93,94 km til Thisted og 21,00 km til Nibe. '' '' ''Hack Kampmann'' Den er værd at omtale, fordi den er tegnet af en af landets fineste arkitekter, Hack Kampmann (1856-1920). Han var professor ved Kunstakademiet og kongelig bygningsinspektør for Nordjylland. Han var mester for adskillige store bygningsværker, bl.a. Marselisborg Slot, Landsarkivet i Viborg, Frederiksberg Politistation, politigården i København, udvidelsen af Ny Carlsberg Glyptotek, Århus Toldkammer og Aarhus Teater.