Nr. Vium Kirke
IntroNørre Vium kirke dinkirkedinkultur.dk Alder og byggestil Nr. Vium Kirke er en såkaldt ”kullet” kirke fra slutningen af 1100-tallet. Kullet betyder at den er uden tårn. Byggestilen er romansk med runde buer. Kirken er ombygget og restaureret, men nogle af de oprindelige, rundbuede vinduer er stadig bevaret. Den gamle klokke Tidligere var kirkeklokken hængt op ved kirkens østgavl, men den blev flyttet til en klokkestabel i den vestlige del af kirkegården. Klokken er en af de ældste i landet. På klokken står de latinske ord: ”Anno Domini 1329 Paulus me fecit” Det betyder ”I det Herrens år 1329 lavede Poul mig” Det var klokkestøberens autograf, så det aldrig blev glemt, hvem der havde støbt klokken. Børnene døde af lungebetændelse Døbefonten er af granit med arkademotiver og bånd slyngninger, og den stammer ligesom kirken formentlig fra slutningen af 1100-tallet. I den katolske tid stod døbefonten lige inden for indgangsdøren. Dengang blev barnet, ved dåben, helt neddykket i vandet, og derfor er fonten indvendig meget rummelig. Vandet, der blev brugt, skulle være fra kirkens egen brønd for at være indviet, og var derfor iskoldt, og da barnet skulle under vandet tre gange, var der en del børn, der døde af lungebetændelse. Derfor forlod man denne hårdhændede behandling af børnene, og gik over til den form for dåb, som bruges i dag, med et dåbsfad placeret oveni døbefonten. Indviet: Vandet var indviet, fordi det kom fra en brønd på kirkegården. Kirkegården er indviet (taget i brug), ved at præsten har bedt en bøn, som gør kirkegården til et særligt sted for kristne begravelser. Kirken blev bombet Op gennem 1800-tallet forfaldt kirken. I 1820’erne skrev man i kirkens protokol, at loftet over alteret var åbent, og at der manglede ruder i nogle af vinduerne. Kirkens ejere gjorde ikke rigtig noget ved det, og da man i 1904 besluttede at bygge en ny kirke i Troldhede, blev det foreslået at flytte Nørre Vium Kirke over på den anden side af Vorgod å. Hvordan tror I man kunne flytte hele kirken? Det fik man dog ikke lov til, og kirken blev så forfalden, at man ikke kunne bruge den. Så man måtte holde gudstjenester i skolen. Ejeren af kirken, blev ved retten dømt til at istandsætte kirken, og i maj 1911 blev den sat i stand. Under 2. Verdenskrig var kirken igen tæt på at blive lagt i ruiner. Natten mellem 4. og 5. maj 1942 udkæmpede tyske og engelske flyvemaskiner et luftslag over Nr. Vium. I kampens hede udløste de engelske bombemaskiner deres bombelast. To sprængbomber og flere brandbomber traf kirkegården og beskadigede kirkens nordmur og våbenhus. En af brandbomberne antændte desuden kirkeloftet. At kirken ikke blev fuldstændig ødelagt skyldes kun, at graveren så hvad der skete, og slog alarm, så man kunne slukke branden.