Nr. Nærå Kirke


Runesten fra Nr. Nærå

Intro

Kendt siden 1684, hvor stenen blev fundet på Nr. Nærå kirkegård. I dag er stenen indmuret i kirken. Sb.nr.: 080506-26 Inskription’’Thormund brug kumlet’’