Nr. Nærå


Under udvinding af skaller i 20’erne og 30’erne i de nu delvist inddæmmede fjordområder ved Bogense og ved Nr. Nærå fandt man ofte genstande, som viste, at fjordene havde været vigtige jagt- og fiskepladser i oldtiden.

Intro

Under udvinding af skaller i 20’erne og 30’erne i de nu delvist inddæmmede fjordområder ved Bogense og Nr. Nærå fandt man ofte genstande (hvæssesten, pile- og spydspidser), som viste, at fjordene havde været vigtige jagt- og fiskepladser i oldtiden.