Norskestien


Norskestien i Stendal Plantage

Intro

Hvad har Alhedens Plantager og Englandskrigene med hinanden at gøre?

I forbindelse med Napoleonskrigene besatte englænderne Anholt, og danskerne prøvede at tilbageerobre øen af flere omgange. Det mislykkedes både i 1810 og i 1811. Efter forsøget i 1811 blev knap 500 danske soldater taget som krigsfanger 26. marts 1811, og mange mistede livet under kampene. Englænderne havde effektivt forskanset sig ved fyret på Anholt med omkring 400 soldater, og de 500 krigsfanger blev snart et problem. Efter forhandlinger blev englænderne og danskerne enige om, at soldaterne ikke skulle sidde i engelsk fangeskab. Englænderne var selvfølgelig heller ikke interesserede i, at de danske soldater kom tilbage til fronten. Derfor blev aftalen, at de tilfangetagne danske tropper blev danske krigsfanger – forstået på den måde, at tropperne fortsat kunne være under dansk kommando – uden at løfte våben. En af de opgaver, krigsfangerne fik, var at grave en sti ind i skrænten på begge sider af Stendalen. Stien fik navnet Norskestien, måske fordi nogle af soldaterne var fra Norge. Stien har udelukkende været brugt til rekreative forhold, hvilket viser os noget om, at skoven også tidligere har haft værdi som andet end kilde til træproduktion.

''Publiceret''