Norske Parti, Søndermarken


Norske Parti med den genskabte bro og sø. Norske Parti og bro er genskabt og udgør igen et sceneri i haven.

Intro

Allerede inden Søndermarken blev omlagt til romantisk haveanlæg i 1785-1795, fandtes der en sandgrav med stejle sider nær Roskildevej. I bunden var der vand, og dette anlæg blev udnyttet til at skabe et romantisk sceneri i haven, et såkaldt norsk parti...

Allerede inden Søndermarken blev omlagt til romantisk haveanlæg i 1785-1795, fandtes der en sandgrav med stejle sider nær Roskildevej. I bunden var der vand, og dette anlæg blev udnyttet til at skabe et romantisk sceneri i haven, et såkaldt norsk parti. En del af den romantiske haves ånd var, at man her fremviste noget af det, som kunne iagttages i fjerne lande: Den antikke bygningskunst, eksotiske træer, kinesisk inspirerede bygværker eller små partier fra Schweiz eller Norge. Det Norske Parti i Søndermarken blev opbygget af et norsk hus og en spinkel bro, der ledte over vandet, der skulle illudere fos. Der blev plantet nåletræer og birk, udlagt sten og slyngede stier, så man kunne færdes her og blive både begejstret og forundret. Norske Bro er blevet fornyet adskillige gange, senest i 2011. Den har hver gang haft den stejle form, der kan ses i dag, mens siderne har været mere eller mindre ’naturprægede’. I nogle perioder har de blot bestået af flettede grene, mens den bro, der er rejst i 2011 er bygget efter tegninger fra 1949, hvor værnet er fast, bygget af egetømmer. Fra Norske Bro skulle man kunne se spiret fra Frederiksberg Kirke, hvilket man kan den dag i dag. I dag anvendes Norske Hus til naturbase, hvor man kan komme og lære om Søndermarkens natur.