Norges Bastion
Intro

Norges Bastion er det eneste bolværk langs Østerstrand som står tilbage.

Norges Bastion er det eneste af de bolværker som blev anlagt langs strandkanten af fæstningsværket, som står tilbage i dag. Der var oprindeligt syv tilsvarende bastioner langs Øster- og Søndervold: Delmenhorsts, Pinnebergs, Færøs og Bornholms Bastion (Søndervold) samt Norges, Jyllands, Sjællands og Lollands Bastion (Østervold). Mellem Delmenhorst og Pinnenbergs Bastion lå Strandporten, som blev erstatning for Søbjerg Port. Kystbastionerne blev så småt fjernet i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, da man anlagde færgehavnen, hvor Delmenhorst og Pinenbergs Bastion tidligere lå. Også bastionerne på Østervold blev sidenhen fjernet. I de sidste år af Anden Verdenskrig fik Østerstrand endnu engang en militær funktion, da tyskerne omdannede området til søbatteri. Langs stranden satte de landbaserede batterier op - små betongarager hvori der var trådstyrede torpedoer. Anlægget skulle forhindre indsejling i Lillebælt nordfra. I dag er der ingen synlige spor af betongaragerne, da de alle blev fjernet mellem 1946-1949.