Nordskov


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Nordskov

Intro

Nordskov kendes som hovedgård fra 1495. Gården opstod i senmiddelalderen ved skovrydning, og var en typisk skovgård. Agerjorden var af meget dårlig bonitet, men til gengæld var der pæne engtilliggender og meget skov.