Nordre Toldbod - Nørregade 17, Maribo


Postkort med Den gamle Accisebod ved Nørregade. B691


Bygningen set fra Nørregade. B693


Bygningen set fra Museumsgade. B697


Bygningen set fra Museumsgade med Suhrs Gade i baggrunden. B5758


Bygningen med den nye tilbygning i baggrunden.


Bygningen med Kulturværket i baggrunden.

Intro

Siden 1400-tallet var Nørregade en af de tilladte adgangsveje til byen. Her er bevaret een af byens fire toldboder.

I 1671 blev der indført accise over alt i Danmark.
Ved grænsen indtil byen blev opført et lille hus, og der blev etableret en bom over vejen.
Her skulle bønderne betale en slags told, for at få lov til at sælge kød, fjerkræ, smør, brænde
og korn på torvet.
Accise blev ophævet i 1852.


Den nuværende grundmurede bygning er opført i 1822, og var bolig og kontor for den opkræver,
som bønderne skulle betale accise til.

På grunden lå tidligere en trefags bindingsværksbygning, der omtales i 1784 som 'en nye
Consumptions Bod ved Nørre Bom.

I sommeren 1983 blev en del bindingsværkssidehuse nedrevet. De stammede fra 1920'rne og
havde i en lang årrække huset et stenhuggeri.

Ejendommen er fredet.