Nordre Skansevej

Intro

Navngivet 1924. Nordre Skansevej går fra Rolighedsvej nord om Skanseparken i østlig retning. Nordre Skansevej er i lighed med Skansevej opkaldt efter Skansen på Sundby Bjerg, i dag beliggende i - og bedre kendt som – Skanseparken.

Skanselokaliteterne er opstået i tiden efter den tyske kejserlige hærs besættelse af Jylland 1627-1629, hvor Nørresundby af besættelsestropperne blev omgivet af en regulær militær befæstning. Vigtigst i denne befæstning var opførelsen af en stor skanse på toppen af Sundby Bjerg med udsigt til Aalborg. Tyskerne opførte også mindre skanser ved Nørresundby Kirke og ved færgelejet (tæt hvor broen idag udgår), samt i krydset hvor Sankt Peders Gade og Østerbrogade i dag mødes. Skanserne blev forbundet af gravede løbegange eller skyttegrave. Nordre Skansevej er med på matrikelkortet fra 1777, men ideen om vejen bag Skansebakken til Østergade er utvivlsomt ældre, og Nordre Skansevejs ældste forgænger er vel fra middelalderen. På enkelte kort fra 1800-tallet fortsætter vejen næsten til Nr. Uttrup. Til andre tider er vejen ikke engang indtegnet på rimelig detaljerede kort. Vejen har vel været som et hjulspor, på visse årstider måske umulig at færdes på, og ender derfor på enkelte kort på bar mark nogenlunde ved vore dages Amalievej. Nordre Skansevej er navngivet 1924. Før sammenlægningen af Nørresundby og Sundby-Hvorup kommuner 1968 markerede Nordre Skansevej ganske præcist kommunegrænsen. V ejstykket fra Rolighedsvej til og med Niels Lykkes Gade hørte under Nørresundby Kommune, fra Niels Lykkes Gade i østlig retning var Nordre Skansevej Sundby-Hvorup kommunes. Hvor bilvejen idag ophører, startede Nørresundby Kommune igen. Den gamle kommunegrænse er tydeligt markeret den dag idag, som ”tvillingegaden” Niels Lykkes Gade og Laksevågen viser.

Christian Christiansen: ”Fra Kejserens Tid” (Historisk Aarborg for Aalborg Amt, 1912) ”Gadenavne i Aalborg Kommune” Chr. Petresch, Christensen ”Nørresundbys Historie” ”Nørresundbys Historie 1850-1970” Aalborg Vejviser 1925