Nordre Ringvej Vandel flyveplads, Vandel - Englændergården - nedrevet

Intro

Matrikel nr. 1 t og 1h Vandel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

'Englændergården' var en del af Bremerfamilien i Vandel ligesom den nuværende ejendom Vestenholt og de nedlagte ejendomme Bremersminde og Bremerholm' - du kan se meget mere om denne familie og de 4 gårde på Randbøl Sogns hjemmeside - tryk her