Nordre Ringvej - Vandel flyveplads , Vandel - Bremersminde

Intro

Matrikel nr. 4g og 4r Vandel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gården Bremersminde var en del af Bremerfamilien i Vandel ligesom den nuværende ejendom Vestenholt og de nedlagte ejendomme Bremerholm og 'Englændergården' - du kan se meget mere om denne familie og de 4 gårde på Randbøl Sogns hjemmeside - tryk her