Nordre Ringvej - Vandel Flyveplads, Vandel - Bremerholm - nedrevet

Intro

Matrikel nr. 1 d Vandel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gården Bremerholm var en del af Bremerfamilien i Vandel ligesom den nuværende ejendom Vestenholt og de nedlagte ejendomme Bremersminde og 'Englændergården' - du kan se meget mere om denne familie og de 4 gårde på Randbøl Sogns hjemmeside - tryk her