Nordlunde kirke


Nordlunde kirkegård


Nordlunde kirkegård


Nordlunde kirkegård


Nordlunde kirke, Korets østgavl.


Nordlunde kirke


Nordlunde kirkeset fra sydøst


Indre set mod øst


Kirkeskib, prædikestol.


Altertavle, alterbord.

Intro

Kirke fra midten af 1200-tallet med romansk kor og skib samt våbenhus fra midten af 1800-tallet. Kirken er opført i røde munkesten. Der har tidligere været en klokkestabel knyttet til kirken, men i dag sidder klokken i gavlen.

Gravminderegistrerin

Registrerede gravminder på Nordlunde kirkegård


Kirkens interiør

''Alterbord'', ung-renaissance, fyrrepanel. '' '' ''Alterklæde'', rødt fløjl 1690. ''Altertavle ''fra 1864. Maleri af Kristus og den samaritanske kvinde ved brønden, signeret N.A.Lytzen 1864, i samtidig ramme med trekantgavl. ''Alterstager'', senmiddelalderlige, 24cm høje. ''Døbefont,'' senromansk, fra o. 1250, af tre sten (Kalksten). Et gotlandsk arbejde af bægerbladtypen. ''Prædikestol,'' nyere af fyrretræ. De fem fag er i storfelterne smykket med støbte blyornamenter, bestående af svungne, rankeprydede pilastre. '' '' ''Kirkeskib'', nyere tremastet fuldrigger "Pax"