Nordlejren - Oksbøllejren


Indgangsparti ved B1


Adgang af Molktes Allé


Tilkørsel ad Præstegårdsvej


Østenden af B1


Appel for Konstabelskolen


Casino


Sherman kampvogn


M/47 Kampvogn


Indgangsparti til B1

Intro

I 1959/1960 overtog Hæren bygningerne, hvor Militærnægterlejren havde haft til huse – se fanen ”Militærnægterlejren”. Lejren kaldes ”Nordlejren” hvor ”Sydlejren” så var lejren nord for Stampemøllen. I Nordlejren fik Kampvogns-kursus/-skolen senere Panserskole -senere dele af Hærens Kampskole hjemme

Under 2. Verdenskrig var kampvognen et af landkrigens dominerende våbensystemer. Danmark tilsluttede sig Nato i 1949 og fik som våbenhjælp løfte om et stort antal kampvogne. Det skulle oprindeligt have været den middeltunge amerikanske kampvogn M 47. Men amerikanerne brugte alle de M 47 der kunne produceres i Korea. Så i stedet fik danskerne tilbudt ca. 220 – amerikansk finansierede - engelske Centurion kampvogne. Det var et godt bytte! Danmark fik også et antal lette kampvogne kaldet Chaffee (KVGL M/24). 10. maj 1952 oprettedes i Sydlejren et ”Kampvognskursus” som en del af Pansertroppernes Befalingsmandsskoler i Næstved med 1 oberstløjtnant, 1kaptajn (ritmester), 1 kaptajnsløjtnant, 2 premierløjtnanter 1 fenrik og ca. 10 befalingsmænd og menige. Kampvognsmateriellet var indledningsvist et mindre antal amerikanske ”Sherman-kampvogne” og M/24. Kort tid efter tilgik de første engelske Centurion kampvogne. I 1960 flyttede Kampvognsskolen med ledelse, reglementsudarbejdelse, administration, forsøgs- og udviklingsarbejder, indkvartering og undervisning til Nordlejren. Der var ikke længere plads i det eksisterende byggeri i Sydlejren. I 1961 fik Kampvognsskolen navneændring til Panserskolen og overtog dennes opgaver. Panserskolen udførte træning af konstabelelever til kører-, skytte- og hjælperfunktioner på kampvogne og uddannelse af kampvognskommandører. Panserskolen havde også reserveofficersuddannelse på Kampvogn Centurion. Endelig fik linjeofficerer til panserregimenterne også her deres kampvognsuddannelse. I 1974 blev Infanteriskolen og Infanteriets Reserveofficersskole sammenlagt med Panserskolen under navnet Hærens Kampskole. I 1982 flyttede Hærens Kampskole til Sydlejren i et stort nybyggeri. Nordlejrens bygninger blev derefter overtaget af Blåvandshuk Kommune. Bygningerne blev bl.a. anvendt til vandrehjem og fritidshjem. I skrivende stund (2017) er vandrehjemmet nedlagt mens fritidshjemmet stadig anvendes.

''Oksbøllejren gennem 50 år. Udgivet af Kommandantskabet i Oksbøllejren i 1979.'' ''Hærens Kampskole 125 år. Udgivet og trykt af Hærens Kampskole oktober 1993.'' For yderligere oplysninger – søg på: Oksøllejrens historie – Forsvaret

''Publiceret''

''Afpubliceret'' Der afpubliceres fordi der er tale om en dublet

''Publiceret''