Nordladen
Intro

I laden kan man få information om Værnengene og Tippernes enestående natur og dyreliv.

Skjern-Egvad Museum arrangerer om sommeren guidede fugleture på Tipperne. Få nærmere oplys­ninger om tider på Fahl Kro. Søndag morgen fra kl. 8 – 10 kan man også komme helt ud i den nordligste del af Tipperhalvøen, hvor der er fuglereservat og laboratorium med et stort fugletårn.