NordenkirkeNordenkirke med Nakskov kirke til højre.


Nordenkirke set fra Vejlegade


Nordenkirke en vinterdag

Intro

Nordenkirke hed oprindelig Kannikestræde. Dette kan tyde på, at den er opkaldt efter en kannike, (en overordnet præst), ved Nakskov kirke. Senere har gaden også heddet Kapellanstræde, for til sidst at hedde Nordenkirke.

Lige vest for kirken i Nordenkirke blev byens latinskole bygget ca. 1540. Skolen blev senere flyttet til Vejlegade i slutningen af 1700-tallet. Den gamle skolebygning blev skænket til Nakskov by, for at huse en arbejdsanstalt kaldet Spindeskolen. Her blev ØK's stifter, den senere etatsråd H.N. Andersen født.

''Sendt til publicering'' Hej Heidi endnu en fortælling

''Sendt til publicering'' hej Heidi . endnu en

''Publiceret''