Nordeahuset


Nordeahuset

Intro

Nordeahuset ved Kolding Åpark er bygget i 2012. Brdr. Daugaard Pedersen A/S stod for byggeriet ved arkitekt Martin Ringstrøm.

Facaderne tegnes af en rektangulær geometrisk opdeling af hvide elementer og glas, vandret er de defineret af etagehøjderne. En meget bastant facade, der mildnes af aftenhimlens spejlinger i glaspartierne.
Området står endnu som et ganske råt åbent rum, uden beplantning. Et væsentligt element for at danne en rumskabende helhed. Denne er skitseret i lokalplanen.