Nordby gamle kirke (Den nedrevne kirke i Rindby)
Intro

Før bygningen af den nuværende Nordby Kirke i 1786 blev den gamle Rindby Kirke nedrevet. Rindby Kirke er sandsynligvis den, der omtales i Ribe Oldemoder i midten af 1300erne.

Kirken bestod ved nedrivningen i 1786 af et langt, snævert langhus af ukendt alder. Hertil var tilbygget tre store tilbygninger ved nordsiden, såkaldte kviste, fra henholdsvis 1651, 1703 og 1737. Der var et tårn i vest og et våbenhus foran syddøren. Skib og tårn var tækket med bly, medens de tilbyggede kviste havde tegltag. Alderen på den gamle Rindby Kirke er ukendt, men den var faldefærdig allerede i 1600´erne og må så have været en del ældre, muligvis den omtalte kirke i Ribe Oldemoder fra middelalderen.

At kirken i 1786 blev revet ned og flyttet til Nordby havde flere årsager. Dels var kirken meget forfalden og for lille, dels var befolkningen kommet til at være koncentreret omkring anløbspladsen på havnen i Nordby. Man henvendte sig så til kongen i 1784 og søgte om lov til at rive kirken ned og nybygge. Kongen gav tilladelsen i 1785, og nedrivningen begyndte i 1786. Altertavle og prædikestol blev sammen med kalk, disk, klokke og alterstager overført til den nye kirke.

Sagn
Fanøs ældste kirke skulle ifølge et sagn have været af jord og drivtømmer. Det fortælles, at Fanøs kirke var forladt, og man skulle bygge en ny. Man var bekymret for udgiften. En søndag under gudstjenesten hørtes mærkelige lyde fra stranden. Det var en stor hval, der var strandet. Man dræbte hvalen, solgte den, og for pengene byggede man en ny kirke.

Gravminder
Den gamle Rindby Kirkegård blev bevaret og fortsat brugt som begravelsesplads. Der findes flere gravmonumenter.

Gravmonumenter:
1. Over Anna Jacobsen, omkring 1815. Gift med Niels Jacobsen. På kirkegårdens nordvestlige del.
2. Over Jens Lassen og hustru Mette Nielsdatter, Margrethe Je4nsen og skibsfører Peter Mathiasen Jensen, omkring 1882. Vestligst på kirkegården
3.-10. Mindesten over tyske marinere, én engelsk sømand samt to ukendte ilanddrevne.

Kilder: Danmarks Kirker, Ribe Amt, udgivet af Nationalmuseet. Ribe Amt ved Ebbe Nyborg og Niels Jørgen Poulsen under medvirken af Ulla Kjær. III bind. Herning 1991, side 2146 ff.