Nordby Mejeri


Nordby Andelsmejeri

Intro

Nordby Andelsmejeri blev bygget i 1889 på en grund ved Hovedgaden - lige overfor Fanø Arrest.

Fannikerne var lidt betænkelige ved andelstanken i begyndelsen. Var der mælk nok til at kunne producere alt det der skulle til, for at forretningen kunne løbe rundt? Og kunne kalvene mon tåle den skummetmælk, der kom retur fra mejeriet?

Man havde gået med tanken om et mejeri et stykke tid, men kunne ikke rigtig blive enige. Men den 12. marts 1889 blev der holdt et møde, og efter en del forhandlinger blev det så vedtaget at anlægge et mejeri. Da mejeriet sidst på året 1889 var færdig til brug, blev der antaget en mejeribestyrer, og han fik god gang i foretagendet. Da den første udbetaling for en måned fandt sted, blev der glæde og forundring over at mejeriet kunne give så meget.

En mand, der havde fire køer, fik 15 kr. - han havde haft sin ejendom siden 1881, og det var de første penge, han tjente på sine køer. De der ikke i første omgang havde dristet sig til at gå med i mejeriet fik travlt med at melde sig ind, og Nordby Andelsmejeri fik en god og driftig periode i årene op til 1980erne.

Mejeriet blev nedlagt i 1990. Konkurrencen fra de store mejerier på fastlandet var efterhånden blevet for stor - og 90ernes unge landmænd var ikke interesseret i at overtage det traditionelle landbrug. Det var for besværligt og urentabelt at opretholde en mælkeproduktion.

Bygningen har nu stået tom nogle år og der overvejes nedrivning - idet der måske skal bygges et stort hotel på grunden!


I 1903 anlagde man en badeanstalt på Nordby Mejeri. Der havde før været bad på havnen, men prisen på 1 kr. pr. bad, var for dyrt for menigmand, så da mejeriet kunne levere det til kun 10 øre pr. bad, var der ingen tvivl om at det kunne løbe rundt. Badene var åbne for damer om tirsdagen og fredag for herrer. Sæbe og håndklæder måtte man selv medbringe!