Nordby Gasværk


Nordby Gasværk

Intro

Gasværket i Nordby blev anlagt i 1907 og ophørte med produktion i 1964.

På et borgermøde den 15. februar 1907 var der 150 stemmer for og 7 mod en opførelse af et gasværk.

Man vedtog at tage imod et tilbud fra Skandinavisk Gasværkskompagni, og torsdag den 15. august nedlagde sognerådsformanden Holger Poulsen grundstenen ved Gasværket på Vestervejen.
Arbejdet med bygningens opførelse og nedlægningen af rør i byen skred hurtigt frem og allerede i december stod anlægget klart.

Natten til den 11. december 1907 påbegyndtes gasproduktionen og de første gasblus blev tændt i Nordby.

Til at begynde med producerede gasværket ca. 600 m3 gas om dagen og ca. 10.000 hl koks om året. Produktionen var stigende til elektricitetsværket blev anlagt i 1920.

Kilde:www.Mitfanoe.dk


Gasværket er i dag nedrevet, og kun bestyrerboligen står tilbage.
Den er nu overtaget af Motorklubben MC Fanø, og bliver brugt til klublokaler.