Nordby


Matrikelkort. Den enorme landsby med gadekær og krogede stræder omkring år 1800


4 cm kort. Siden udskiftningen er bybilledet blevet endnu mere fortættet med ny bebyggelse

Intro

Den store landsby Nordby på Samsø anses med rette for en af landets mest seværdige. Det skyldes den særligt velbevarede bydel omkring byens store gadekær, hvor de lave til dels sammenbyggede bindingsværkshuse spiller smukt sammen med de krogede stræder...

Den store landsby Nordby på Samsø anses med rette for en af landets mest seværdige. Det skyldes den særligt velbevarede bydel omkring byens store gadekær, hvor de lave til dels sammenbyggede bindingsværkshuse spiller smukt sammen med de krogede stræder. Samsø er noget større end Ærø men fik i modsætning til Ærø aldrig sin egen købstad. Nordby var det tætteste, man kom på en købstad, med sin charmerende blanding af landsby, fiskerleje og by. Der var 47 små fiskergårde og 40 huse i 1682, og 200 år efter var antallet øget til cirka 120 ejendomme – alle tæt samlede i byen. ''Forfatter og maler forført af Nordby'' Forfatteren Achton Friis og maleren Johannes Larsen udgav i 1920’erne trebindsværket De Danskes Øer. Og Samsøs frugtbarhed fornøjede dem. I maj 1922 fremstod Nordby som én stor, blomstrende frugthave. Og nok havde udflytningen fra Nordby nu tyndet ud i husrækkerne, men stadig kunne man fornemme, ”at man på sine steder kunne gå fra tag til tag mellem gårdene,” noterede Friis. Johannes Larsen tegnede de blomstrende frugthaver og husene ved gadekæret i den smukke by. Og han dvælede med fornøjelse ved de mange unikke vejrfløje på tagene, der kunne vise, hvor vinden kom fra. Han skitserede også de store stensatte bybrønde og det usædvanligt festlige, middelalderinspirerede klokketårn fra 1857. Tårnet var beregnet til at alarmere eller kalde byens indbyggere sammen.