Nordborg Slot


Nordborg Slot.

Intro

I midten af 1100-tallet blev der opført en borg på en holm i Nordborg Sø. På opførelsestidspunktet var det den eneste borg på Als, og derfor blev den kaldt ”Castrum Alsiae” – Alsborg. I 1571 blev et helt nyt slot bygget samme sted.

Nordborg Slot blev oprindeligt bygget som borg, kaldet Alsborg. Ifølge Saxo blev borgen grundlagt af Svend Grathe og kan således dateres til omkring 1150. Alsborg blev bygget, mens venderne endnu hærgede de danske kyster. Placeringen nogle kilometer inde i landet tyder på, at den blev brugt som tilflugtssted for lokalbefolkningen. Efter at venderplaget ophørte omkring 1170, fik borgen sandsynligvis strategisk betydning i magtspillet om Slesvig.

Omkring 1200 opførtes også en borg i Sønderborg – det senere Sønderborg Slot. Da Sønderborg blev bygget, skiftede Alsborg navn til Nordborg.

Der er ingen borgrester tilbage fra den ældste tid, og man derfor ikke meget til slottets middelalderlige udseende. Dog har den helt sikkert været omgivet af vand. En voldgrav tværs gennem holmen stammer sandsynligvis fra borgens ældste tid.

Et helt nyt slot blev bygget, da Nordborg i 1571 blev en del af hertugdømmet Sønderborg under Hans den Yngre. Da Hans den Yngre døde i 1622, blev hans besiddelser delt i en række mindre hertugdømmer, heriblandt Nordborg. Nordborg Slot blev således sæde for hertugdømmet Slesvig-Holsten-Sønderborg-Nordborg i årene 1622-69.

Efter slottets brand i 1665 gik hertugen Johan Bugislaw fallit og fik frataget sit len. Nordborg Slot samt hertugdømmet Nordborg blev af kongen givet til hertug August af Plön. I 1678 begyndte en genopbygning af slottet i italiensk stil til hertugerne af Pløn-Nordborg. Årstallet 1678 kan ses den dag i dag i det hertugelige våbenskjold over hovedindgangen.

I 1720 nedlagdes hertugdømmet Nordborg og kongen overtog Nordborg Slot. Jorden blev udstykket og størstedelen af slottet revet ned. Der er dog bevaret en smuk lindeallé fra 1700-tallet på slotsholmen.

I dag bliver slotsparken ved Nordborg Slot brugt som ramme om Nord-Als Festival, hvor flere danske og udenlandske musikere hver sommer underholder.


I slutningen af 1800-tallet tog flere og flere dansksindede unge fra Sønderjylland på høj- og efterskole nord for den daværende grænse ved Kongeåen. Som et modstykke grundlagde også tyske kredse ”Volkhochschulen” i Sønderjylland. En af disse havde fra 1909 til huse på Nordborg Slot.

I 1909 blev slottet derfor om- og udbygget, så rammerne passede til en højskole. Det fik tårne og spir i en blanding af jugendstil og hjemstavnsstil, og der kom vindeltrapper og bro over voldgraven. Arkitekten bag ombygningen var Eugen Fink, der blandt andet også tegnede marinestationen og Ewers’ pakhus i Sønderborg.

Efter genforeningen blev Nordborg Slot dansk højskole, men allerede fra 1922 blev det til efterskole. Og selvom slottet i allerhøjeste grad er fyldt med fortidens historier, fremstår det i dag som en moderne efterskole med fokus på fysik, kunst, drama og sport.