Nonnebakken udgravning 2015

Dragtnål. En såkaldt valkyriefibel med motiver fra den nordiske mytologi.


Snit gennem den tørveopbyggede vold. Volden er anlagt på et kraftigt lerlag.

Intro

I august 2015 foretog museet en mindre udgravning i vikingeborgen Nonnebakken i det centrale Odense på jagt efter mere viden om den gamle vikingeborg.

Nonnebakken Nonnebakken opfattes traditionelt som en såkaldt Trelleborg som Aggersborg og Fyrkat i Jylland, Trelleborg og Borgring på Sjælland samt måske de skånske ringborge Borgeby og Trelleborg. Borgene menes anlagt af Harald Blåtand omkring 980 og har fungeret i en kort periode på måske 10-20 år. Trelleborgene har ensartede dimensioner og layout med voldgrav, vold med fire porte, ringgade, aksegader og karrébebyggelse. Nonnebakken passer på mange måder ind i billedet, men borgens indre strukturer kendte man ikke. Det var således reelt uvist, om der var tale om en regulær Trelleborg eller ”blot” en ringborg. Dette spørgsmål skulle årets udgravning besvare. Udgravningen gav flere spændende resultater. For det første viste det sig, at borgen var langt bedre bevaret end antaget; bl.a. stod volden i op til en meters højde, ligesom nye detaljer vedr. opbygningen af volden og en ringgade langs voldens inderside kunne ses. På borgfladen sås en række stolpehuller, men sporene afspejler ikke den markante karrébebyggelse, som kendetegner de klassiske Trelleborge. C14-dateringer vil vise, om stolpehullerne er samtidige med borgen. Et par fund skiller sig ud. Fra borgfladen kom en lille sølvskat med sølvblikperle, en kvart arabisk mønt (en Dirhem) og en tysk mønt. Skatten dateres til 900-tallet og den tyske mønt mere snævert til perioden 940-985. Møntens datering underbygger, at borgen er anlagt omkring 980 som de klassiske Trelleborge. Fra den opgravede jord og således uden sikker tilknytning til borgens brugsperiode kom en dragtnål med motiver fra den nordiske mytologi, en såkaldt valkyriefibel. Nålen er fra anden halvdel af 800-tallet og dermed noget ældre end selve borgen. Fundet er usædvanligt og giver en fin kobling til krig og kamp. Ringgaden langs voldens inderside og dateringen af den lille sølvskat viser sammen med de tidligere oplysninger om anlægget, at Nonnebakken er opført af Harald Blåtand og i udgangspunktet tænkt som en Trelleborg. Fraværet af karrébebyggelsen efterlader os derimod med to mulige tolkninger: Enten har Nonnebakken aldrig nået at fungere som Trelleborg eller også er der flere måder at organisere det indre af en Trelleborg på?