Nissumgård


Nissumgårds hvidkalkede hovedbygning blev opført i 1850. På daværende tidspunkt stod bygningen med rødt tegltag og gulkalkede mure, mens det diskrete indgangsparti var hvidkalket.

Intro

Sydøst for Skanderborg Sø ligger herregården Nissumgård. De dertilhørende fæstegårde indgik tidligere som krongods i Skanderborg rytterdistrikt, men efter dettes opsplittelse i 1767 blev Nissumgård oprettet som herregård. Den beskedne, hvidkalkede hovedbygning blev opført i 1850 og stod oprindeligt

''Historien om Nissumgård'' Nissumgårds tidlige historie er sparsom på kilder. Første gang vi hører om gården er i forbindelse med Christian 5.’s (1646-1699) rytterdistrikter, som blev oprettet i 1670 og løbende udbygget. Nissumgård kom til at indgå i det, der senere kom til at hedde Skanderborg rytterdistrikt, hvor de tilknyttede gårde og jorder skulle brødføde et helt rytterregiment. Nissumgård var i denne forbindelse en såkaldt ryttergård. I sidste halvdel af 1700-tallet blev rytterdistrikterne imidlertid opløst og solgt til privat eje. Skanderborg rytterdistrikt bestod frem til 1767, og ved opsplitningenblev Nissumgårds jorder udvidet, og det blev muligt at oprette gården som herregård. Den blev solgt til bonden Peter Herschend, som ligeledes havde erhvervet og oprettet den nærliggende herregård Herschendsgave af jorder fra rytterdristriktet. Han solgte den imidlertid hurtigt videre til Hans Seyersen, hvis enke opnåede kongelig tilladelse til at frasælge fæstegodset allerede i sidste del af 1790’erne. Efter hendes død i 1797 blev Nissumgård solgt på auktion og skiftede mellem flere ejere indtil den blev solgt til O.C.L. Christensen i 1830. Han ejede Nissumgård til sin død i 1894. Nissumgård drives i dag som et moderne landbrug i samdrift med godserne Rantzausgave og Sophienlund. ''Markante ejere'' -1767: Kronen 1767-1770: Peter Herschend 1770-1773: Hans Seyersen 1830-1894: O.C.L. Christensen Læs mere om Nissumgård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/nissumgaard danskeherregaarde.dk]

''Omgivelser'' To lange og parallelle avlsbygninger indrammer Nissumgårds gårdsplads, som centrerer sig om en græsrondel med flagstang. En del af avlsbygningerne er indrettet til hestestald, og på området findes der ligeledes ridehus. I den store have, som omkranses af træer, er der anlagt en fin ridebane. Vest for hovedbygningen ligger to store haller, som huser herregårdens svinebesætning. Knap en kilometer nordvest for herregården bugter sig en tange ud i Skanderborg Sø. ''Bygninger og gods'' Ca. 1670-1767: Ryttergård (Skanderborg Rytterdistrikt) 1767: Oprettet som hovedgård 1790’erne: Fæstegårde frasolgt 1850: Hovedbygning opført

''Fakta'' Adresse: Nissumgårdvej 10, 8660 Skanderborg Kommune: Skanderborg Tidligere: Skanderborg amt, Voer herred, Hylke sogn Ejer: Thomas Johan Weise (2017) Funktion: Agerbrug, animalsk produktion, stutteri og skovdrift (2017) Størrelse: Ager 155 ha, eng 6 ha, skov 11 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Hovedbygningen har høj bevaringsværdi (3) (2017) Besøg [http://www.nissumgaard.dk/ nissumgaard.dk]

''English'' Southeast of Skanderborg Lake in eastern Jutland,we find the manor Nissumgård. The area was formerly crown lands belonging to “Skanderborg Rytterdistrikt”, one of twelve socalled ‘cavalry districts’, in which the taxes and dues from the peasants made up the economic foundation for the national cavalry. Agrarian reform from the middle of the 18th century led to the break-up of the cavalry districts, and in 1767 Nissumgård was sold off and established as an independent manor and estate. The whitewashed main building was built in 1850 and originally stood with yellow-washed walls.

''Publiceret''