Nike Afskydningsområde ved Tune


NIKE på rampen. NIKE Hercules og Ajax raketter på en affyringsrampe i Tune ved et åbent-hus-arrangement i 1964.

Intro

I Tune ved Roskilde blev et afskydningsområde til luftværnsraketter bygget i 1959. Det var en del af Københavns moderne luftforsvar. I perioden frem til 1983 var der opstillet såkaldte Nike-luftværnsraketter i området. Med meget kort varsel kunne de afskydes mod fjendtlige fly...

I Tune ved Roskilde blev et afskydningsområde til luftværnsraketter bygget i 1959. Det var en del af Københavns moderne luftforsvar. I perioden frem til 1983 var der opstillet såkaldte Nike-luftværnsraketter i området. Med meget kort varsel kunne de afskydes mod fjendtlige fly. På området lå der radarer, afskydningsramper og bygninger til at huse mandskabet, som bemandede raketterne døgnet rundt. Da Nike-raketternes afløser blev indført, blev området i stedet brugt som værksted. Det blev endelig i 2009 sat til salg. I samme område lå tidligere Tunestillingen, som var en udvidelse af Københavns Befæstning fra 1916. ''Atomraketter til krigstider'' I slutningen af 1950’erne anlagde hæren en ring af batterier med luftforsvarsraketter rundt om København. Raketterne skulle erstatte det tidligere kanonluftforsvar. Raketbatterierne skulle beskytte hovedstaden mod luftangreb ved at beskyde de fjendtlige fly, inden de nåede ind over København. Nike-raketterne var radarstyrede og havde en rækkevidde på cirka 90 kilometer. I fredstid var de udstyrede med konventionelle sprængladninger, men i tilfælde af krig kunne de også afskyde sprænghoveder med atomladninger. De kunne bruges taktisk mod mål på jorden eller mod en invasionsflåde. De øvrige batterier i forsvarsringen lå i Gunderød i Nordsjælland, i Kongelunden på Amager og i Sigerslev på Stevns. Batterierne blev brugt frem til 1983. Så blev de erstattet af HAWK-missiler, som blev opstillet over hele landet.