Nielstrup Sø


Nielstrup sø. Fotograf: Villy Bundgaard Knudsen


Nielstrup sø. I baggrunden til højre ses Ulse Kirke. Fotograf: Villy Bundgaard Knudsen

Intro

Nielstrup Sø er beliggende i Faxe Kommune. Søen adskiller sig fra de nærliggende meget dybe søer ved sandsynligvis at være udgravet.

Nielstrup Sø hører under Gisselfeld Kloster. I slutningen af 1500-tallet - på Peder Oxes tid - hed søen Glubesø. Den har et areal på 13,2 hektar og er meget lavvandet. Største dybde er 1,1 meter.

Søen er kendt som tilholdssted for mange svømmefugle. Langs bredderne er der større områder med rørskov.