Nielstrup


Udklip fra Nordisk Billed Magazin. Herregården Nielstrup


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Nielstrup


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Nielstrup

Intro

Nielstrup var allerede i 1300-tallet en hovedgård. Den kan være oprettet enten som enestegård i skoven, eller have ligget i en landsby ved navn Nielstrup, som så er blevet nedlagt.