Niels Skous Vej


Niels Skous Vej, 1999. Fotograf: J.N. Christensen.


Godsejer og hestehandler Niels Skou (1853-1930), fotograferet på marken ved Lille Grundet i 1920'erne. Han flyttede til Vejle i 1878 og blev Danmarks største hestehandler. I 1892 erhvervede han gården Lille Grundet, hvor han bosatte sig med familien.


Niels Skousvej, 2008. Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

Vejen har navn efter hestehandler og godsejer Niels Skou (1853-1930). Han ejede fra 1891 Lille Grundet og fra 1909 desuden godset Store Grundet. I 1923 købte han gården Eskholts jorder.