Niels Lykkes Gade

Intro

Navngivet i 1915 efter Niels Lykke, der som oberstløjnant blev sendt af Frederik III for at lede forsvaret af Nordjylland under Svenskekrigene i 1657.

Gaden blev bebygget mellem ca. 1910-1925. Niels Lykkes Gade blev i perioden 1999-2001 forbundet med beboernes i kvarterets daglige sangaftener mod den daværende "Naziborg" på hjørnet til Nordre Skansevej og Niels Lykkesgade.