Niels Jochumsen


Facaden af Møller & Jochumsen Maskinfabrik på hjørnet af Farvergade og Allegade 10, set fra sydvest.


Det specielle gravminde af støbejern over Niels Jochumsen.

Intro

Gravmindet over jernstøberen Niels Jochumsen er et flot eksempel på, hvordan et erhverv smukt kan afspejles i en gravsten. Mindet er nemlig udformet som en af de ovne hans fabrik producerede. Gravstedsnummer: C F40.

''Gravmindet er over: Niels Jochumsen (1789-1887), hustruen Petria Jochumsen (1823-1852), og sønnerne Søren Peder Jochumsen (1848 -1851) og Søren Peter Jochumsen (1831-1866).'' ''Niels Jochumsen'' var grovsmedemester. Han startede ud som selvstændig i 1810 med sit eget værksted i Smedegade 33. Den 7. september 20 år senere anlagde han samme sted et jernstøberi - det første af sin slags i provinsen. I Horsens Avis stod der om anlæggelsen: "'''Det første jernstøberi, der nogensinde har været i Jylland, er nu anlagt her af smedemester Niels Jochumsen, og arbejdet så at sige begyndt. Gid lykke og velsignelse må ledsage en dristige mand i hans foretagende. Med glæde ses byen således opblomstre her én gavnlig anstalt efter den anden..'''." Begejstringen over det nyanlagte jernstøberi er forståelig; horsensianerne kunne nu få deres bestilte genstande meget hurtigere end, da man var nødsaget til at bestille fra København. I 1837 blev hans bror Søren Jensen Carl Jochumsen tilknyttet virksomheden, da han kom i lære. I 1943 blev de kompagnoner og virksomheden kom til at hedde Brødrene Jochumsen. De tilføjede en maskinfabrik til jernstøberiet og begyndte at producere dampmaskiner. Brødrene Jochumsen var kompagnoner indtil 1857, hvor Niels forlod virksomheden på grund af alder. Herefter slog Søren Jochumsen sig sammen med købmanden Johan P. Møller og stiftede virksomheden '''Møller & Jochumsen'''. Med stiftelsen af den nye virksomhed fulgte også opførelsen af en ny fabrik, der kom til at ligge i Allégade. Det var en - for sin tid - meget moderne maskinfabrik. Virksomheden voksede kun derefter og i 2007 kunne M&J Industries fejre 150 års jubilæum.

''Gravmindet'' består af en stele af støbejern på en høj plint med forsænket buefelt. Ved overgangen til plinten er der hulkehl. Afslutningen er kraftigt profileret og fungerer som base for et forgyldt kronende kors. Det kronende kors er et vidnesbyrd om, at de der er stedt til hvile her tilhører den kristne kirke. ''Inskriptionen'' er i antikva med brede seriffer (opret skrifttype med "fødder") og er en del af støbningen. De to første dele af inskriptionen er udelukkende i versaler og de sidste to dele er i kursiv. ''Dekorationerne'' består af et relief af Dødens Genius (skytsånd) siddende foran tre målesten udformet som piller. Over buefeltet, i hjørnerne, ses snirkeldekorationer i relief. ''Gravstedet er omkranset'' af beplantning, bortset fra siden ud mod stien, hvor der er placeret et støbejernsgitter af gotisk karakter. Gitteret består af et rundbuegitter med krydsende buer. Stolperne er ottekantede, stængerne er runde og afsluttes med trepasudformninger. ''Gravstenen blev i 2019 godkendt til registrering som bevaringsværdig. ''Baggrunden for denne godkendelse er gravstenens meget specielle udformning. Stenen afspejler en kunsthistorisk strømning indenfor gravstene og et eksempel kan dermed, ifgl. lovgivningen, bevares.

''Tekst'' [http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/Aarhus_6119-6135.pdf Danmarks Kirker: Kirkegårde i Horsens.] Hansen, John Juhler: Fra Møller & Jochumsen til M&J Industries A/S. Horsens Industrimuseum, Horsens 2007. [http://industrimuseet.dk/wp-content/uploads/2018/12/Fabrik-og-bolig.pdf Industribyen Horsens af Brian Wiborg.] '''Kend din by - Huse og mennesker i Horsens''' af Ole Schiørring [https://horsensleksikon.dk/moller_og_jochumsens_maskinfabrik/ Horsens Leksikon: Møller og Jochumsens Maskinfabrik.] ''Billeder'' Byarkivet Horsens