Niels Ebbesen og den kullede greve


Niels Ebbesen og hans mænd rider ud af randeres efter at have slået den kullede greve ihjel. Rasmus Christensen (1863-1940)


Mindesmærke for Niels Ebbesen i Skanderborg. Foto: Skanderborg Museum.

Intro

På Mindet i Skanderborg står der en mindestøtte for Niels Ebbesen, en dansk lav-adelsmand, der faldt i et slag nær Skanderborg i 1340 efter i Randers at have dræbt grev Gerhard af Holsten.

Borgen Skanderborgs historie går tilbage til omkring år 1200, hvor kongen lod opføre en mindre borg på holmen mellem de to Skanderborg søer. Borgen fik navnet Skanderborg efter den nærmeste landsby, ”Skande-rup”. Skanderborg er dermed en af de ældste kongelige borge i Jylland og havde en vigtig militær placering i landet. I 1332 døde den danske konge Christoffer 2., som havde pantsat landet til to holstenske grever, Johan og Gerhard (Gert eller den kullede greve). Landet var uden konge, og greverne skulle have deres pant. Skanderborg med tilhørende len var således en del af holstenernes pant. I 1339 lovede det jyske landsting grev Gerhard betaling for de pantsatte landområder. Grev Gerhard solgte sine pante-rettigheder til hertug Valdemar af Slesvig for 43.000 mark sølv. Med en hær på omkring 11.000 mand rejste grev Gerhard i foråret 1340 derefter op gennem Jylland for at inddrive skatten på vegne af hertug Valdemar.

Ikke alle anerkendte den tyske greves rettigheder. Lavadelsmanden Niels Ebbesen fik samlet en hær for at bekæmpe holstenerne. Om natten den 2. april 1340 sneg Niels Ebbesen sig ind i Grev Gerhards hovedkvarter i Randers sammen med en gruppe på 47 mand. Der var 4000 fremmede soldater i Randers, men alligevel lykkedes det at slå greven ihjel og bagefter flygte fra byen. Krøniken fortæller, at de slap fra forfølgerne ved at løsne plankerne over Randers Bro, så de andre ikke kunne komme over.


I efteråret 1340 samlede Niels Ebbesen en stor hær og belejrede Skanderborg Slot, hvor grev Johans lensmand boede. De belejrede fik sendt bud efter forstærkning, en styrke på 600 holstenske ryttere, som kom fra Fyn. Niels Ebbesen trak sin hær op på en bakke for ikke at komme i klemme mellem et udfald fra borgen og et rytterangreb bagfra. Det følgende slag stod ifølge kilderne ved Manbjerg. På et gammelt kort fra 1690erne er Manbjerg en del af Ladegårdens marker. Ladegården lå oven for Ladegårdsbakken. Niels Ebbesøn og alle hans folk blev dræbt. Niels Ebbesens lig blev lagt på hjul og stejle. Om natten blev det fjernet af hans venner og ført bort. Formentlig blev han begravet i Vestervig kirke, hvor han stammer fra. Fortællingen om Niels Ebbesen og hans mænd er siden blevet til et symbol på dansk nationalfølelse og kamp mod tyske undertrykkere. I 1870 tog borgere i Skanderborg initiativ til at rejse et minde for Niels Ebbesen. Mindestøtten blev afsløret i 1878. Kunstneren er Louis Hasselriis (1844-1912). Monumentet har været flyttet flere gange i forbindelse med vejreguleringer.