Niels Bohr Institutet


Bohr og Heisenberg. Niels Bohr og Werner Heisenberg samtaler under en frokost ved Bohrs institut.

Intro

Niels Bohr Institutet er internationalt anerkendt for fremragende forskning og har huset tre nobelprismodtagere i fysik...

Niels Bohr Institutet er internationalt anerkendt for fremragende forskning og har huset tre nobelprismodtagere i fysik. Niels Bohr modtog nobelprisen i 1922 for sit arbejde vedrørende atomets struktur, mens Aage Bohr (Niels Bohrs søn) og Ben Mottelson modtog prisen for deres atomkernemodel i 1975. Instituttets første bygning blev indviet i 1921 og ligger på Blegdamsvej ud mod Fælledparken. I 1993 blev Niels Bohr Institutet fusioneret med tre andre institutter ved Københavns Universitet: Astronomisk Observatorium, Ørsted Laboratorium og Geofysisk Institut, som ligger i andre bygninger ved Fælledparken, nu universitetets Nørre Campus. ''Københavnerånden'' Niels Bohr var ikke alene en fremragende forsker, men også en dygtig organisator. Han forstod til fulde at tiltrække midler fra private danske og amerikanske fonde, og han sørgede for, at de allerbedste atomforskere kom til hans institut for at fordybe sig i deres forskning. Mange af gæsteforskerne i mellemkrigstiden beskrev den særlige københavnerånd, der herskede på Bohrs institut. Niels Bohr skabte en fælles ramme for åben og dybsindig fortolkning af de nye atomfysiske erkendelser. Sammen med Werner Heisenberg udviklede han den såkaldte københavnerfortolkning af kvantemekanikken, som indebærer, at et fysisk fænomen på atomniveau kan optræde på forskellig måde, alt afhængig af den valgte eksperimentelle opstilling. Niels Bohr kaldte denne erkendelsesteoretiske indsigt for komplementaritet.