Niels Andersen Hansens gård

Intro

Niels Andersen Hansens gård var hjemsted for en grundtvigsk vækkelse og huslæreren Kresten Kold.

Niels Andersen Hansens gård ligger på Kristen Kolds Vej 2

Niels Andersens Gård blev hjemsted for en grundtvigsk vækkelse i 1800-tallet.

I 1838-41 boede den kendte folkeoplyser Kresten Kold på gården og var huslærer for Niels Andersen Hansens børn og Knud Lausten Knudsens børn.

I 1849 blev Niels Andersen Hansens gård besat af slesvig-holstenske dragoner, men de blev jaget på flugt af landstormen den 19/1-1849. Landstormens våben var blevet fremstillet af smeden i Mjolden og en del af dem findes nu på Tønder Museum og Skærbæk Museum.

I 1953-55 blev Niels Andersen Hansen valgt til folketingsmand for de kongerigske enklaver og blev ridder af Dannebrog. Han byggede en mølle ved gården i Forballum, men flyttede senere til Randerup og flyttede møllen med.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
Bodil Bjerre: Skærbæk Frimenighed. Fra Skærbækegnens Fortid nr. 11, 1997
H. Hofmand Nielsen: Mindesten og mindetavler i Skærbæk Kommune. Fra Skærbækegnens Fortid nr. 12, 1998