Nervøs Vej


Alfred Nervø i flyvemaskinen "Wampa", 1910

Intro

Navngivet 1. april 1970. Hed tidligere Stationsvej, men blev omdøbt ved kommunesammenlægningen i 1970. Opkaldt efter Alfred Nervø (1879-1921) dansk journalist, motorsportsmand og flyver. Nervøs Vej har navnefællesskab med andre veje med flyvernavne i Vadum.

Nervø udførte 3. juni 1910 den første flyvning over Københavns centrum i sit Voisin-biplan "Wampa" med start og landing på Kløvermarken; første flyvning i Danmark uden for et flyvepladsområde.

Aalborg byrådsforhandlinger www.lademann.dk