Neels TorvIntro

Det sidste stykke ned mod Dragør Havn, deler Kongevejen sig i to dele. Den sydlige er i dag gågade og den nordlige hedder Toldergade. I vejgaflen ligger et ligger torv, der har fået navn efter en beboer på gården der lå, hvor IRMA-supermarkedet ligger i dag. Hun hed "Neel den stærke".

Neel er ét af Dragørs karakteristiske navne, som har sin oprindelse hos de hollandske bønder, der kom til Amager i 1500-tallet. Torvet er opkaldt efter '''Neel den Stærke''', som boede her i 1500-tallet. Hun var som lille pige kommet til Amager sammen med sin familie. I alt flyttede 24 hollandske familier hertil, og de fleste bosatte sig i Store Magleby. Men et par af dem flyttede ind i Dragør, som dengang kun havde ganske få indbyggere. De hollandske bønder blev specialiserede i at dyrke grøntsager. København var blevet landets hovedstad, dens befolkning voksede, og der var brug for mad. Amager blev Københavns ”spisekammer”, og amagerbønderne kørte f.eks. kål og gulerødder til torvet. Derfor hedder ét af torvene i København Amagertorv. Neel og hendes familie boede på gården for enden af Kongevejen, Her havde sikkert været en gård siden middelalderen, og måske var det hér, at Gråbrødre Kloster i København havde en ejendom. Ét lille kapel, kan have ligger lige bag ved gården. På et tidspunkt dør Neels mand, og hun bliver tilbage på gården som enke. Måske har hun drevet den alene – og fået tilnavnet ”den stærke”. Langt frem i tiden var der landbrug på Neels Torv. Midt inde i Dragør lå en bondegård, og når køerne skal på marken om morgenen, bliver de drevet gennem byens gader. Møddingen lå omtrent, hvor indgangen til Irma er i dag. Bygningen er dog ikke den oprindelige. I 1960’erne blev gården revet ned, og den nuværende bygning opført. Hvor Neel engang boede, flyttede en anden pige ind, nemlig Irma.