Nedlagt sprøjtehus


Sprøjtehuset i Viby


Sprøjtehus. Porten brugtes som opslagstavle. Bemærk vejviseren.

Intro

Sprøjtehus. Her opbevaredes landsbyens brandsprøjte. Sprøjten var hestetrukket og hånddrevet. Den forsynedes med vand fra branddammen (gadekæret)

Sprøjtehus opført 1865. 1. jan. bortfaldt godsejernes forpligtelse til at holde sprøjte.
Herefter var det et kommunalt anliggende under sognerådet. Brandsprøjten i Viby var fælles for landsbyerne Måle og Viby. Sprøjten var hestetrukket og hånddrevet med vand fra branddammen (gadekæret).