Nedlagt gård, Maimosevej 174.


Stuehus set fra vejen, Foto Eigil Nicolajsen Østfyns Museer


Maimosevej 174 med Viby Kirke i baggrunden


Stuehuset med den nedlagte have


Luftfoto

Intro

Beboelse i nedlagt gård. Gården nedlagt 1897 og jorden lagt til matr. 8.

Fæstegård under Hverringe, dog 1661-63 ejet af Henrik Blome til Hagen m.v., selveje 1880. Gården nedlagt 1897 og jorden lagt til matr. 8. Der kendes 14 fæstere / ejere.