Neden for Hou Strandcamping


Hov udsigt 1.


Hov udsigt 2.

Intro

I klart vejr kan man her ved Hou Strandcamping se Djurslands kyster med Helgenæs mod nord.

I klart vejr kan man her ved Hou Strandcamping se Djurslands kyster med Helgenæs mod nord. Mod øst ses Tunø med havvindmøllerne og bagved Samsø. Mod sydøst Hou Røn, der knapt stikker over vandet, og stik mod syd vil man kunne se Endelave ude i horisonten. I vindstille vejr kan man være heldig at se både marsvin og sæler her fra kysten. Sælerne yngler på Møllegrund ud for Endelave og er af arten spættet sæl. Den spættede sæl kan blive mellem 1½ og 2 m lang og veje mellem 80 og 125 kg. Om sommeren kan man af og til se sælunger her ved stranden. Men lad dem være i fred, da moderen ofte venter på dem uden for kysten. Marsvinet er en lille hval, Danmarks eneste ynglende hvalart. Ungen er omtrent 75 cm lang ved fødslen. Hannen bliver 1 meter og 60 centimeter lang og vejer 60 kilo, mens hunnen er både lidt længere og tungere end hannen, idet den vejer 75 kilo. Marsvinet er mørkegråt på oversiden og næsten hvidt på undersiden. Det er en tandhval, som lever af småfisk, som den spiser 4½ kilo af om dagen. Marsvinet ånder fire gange i minuttet, den kan dykke ned til maksimalt 200 m og kan opholde sig under vandet i op til 6-8 minutter. Langs kysten vil du også kunne se den smukke plante, Engelskgræs. Den kendes ved sine flotte lyserøde blomsterstande. Den blomstrer normalt fra maj til august, og den vokser langs vore kyster og på sandede, tørre områder og overdrev. Engelskgræs kan tåle salt og er derfor også blevet almindelig langs vore veje. Engelskgræs er tilpasset det tørre ”ørkenklima” på stranden, ved dels at have dybe rødder, og dels ved at spare på vandet. Den har tykke blade, der virker som vandreservoir, og samtidig nedsætter den fordampningen med et vokslag på bladene, som giver bladene et blåligt skær.