Nebelvej 10 i Vester Nebel sogn

Intro

Nebelvej 10. Matr 3c Nebel, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev grundlagt 1940 som et statshusmandsbrug med 18 tdr. l. jord fra Meldgård. Stuehus og stald blev opført samme år.

Grundlæggeren af ejendommen var Hans Lorenzen Schmidt, en søn af Bonde Knudsen Schmidt fra Meldgård. Han blev 1940 gift med Anne Margrethe Jørgensen fra Vorgod sogn og fik i den forbindelse udstykket parcellen fra faderens gård til et nyt statshusmandsbrug. Et par gange tilkøbte Hans Schmidt jord, så ejendommen fik 25 tdr. l. jord ialt. De drev ejendommen til 1978 og flyttede da til V. Nebel.

1978 Nuværende ejere Anna Grethe, født Sørensen, og Børge Meilandt Thams. De stammer fra hhv. Rousthøje i Grimstrup sogn og Toftlund. I forbindelse med Vagn Holdensens salg af Ølluf Smedje i 2001 til deres søn, Morten Thams, købte Børge Thams ialt 72 tdr. l. (noget tilkøbt 2007) fra denne gård samt tilhørende gård i Lifstrup som en selvstændig ejendom.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991