Nebbelunde kirke


Nebbelunde kirkegård


Nebbelunde kirkegård 2006


Nebbelunde kirkegård


Nebbelunde kirke


Nebbelunde kirke


Nebbelunde kirke set fra nord.


Nebbelunde kirke


Nebbelunde kirke


Nebbelunde kirke set fra vejen


Nebbelunde kirke


Gravstene fra nedlagte grave

Intro

Kirke med romansk kor og skib og gotisk våbenhus. Over skibets vestre gavl er en tagrytter i træ fra begyndelsen af 1800-tallet. Kirken er opført i røde munkesten. Kirken har haft et klokketårn i træ frem til 1828.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=Nebbelunde%20kirkeg%E5rd%20761 Registrerede gravminder på Nebbelunde kirkegård]